Профил
Quality policy
Следвам ISO 9001 Политика за качество
Следвам IS0 14001 Политика за опазване на околната среда
 
Екологична политика
Спазването на закони и регулации на околната среда:
Спазвайте съответните закони и наредби на околната среда и на отворени безпрепятствено канали за комуникация на обкръжаващата среда.
Рециклиране и репродукция:
Упражнява производството ефективност на нашата компания и увеличение рециклиране и повторно използване на природните ресурси
Устойчиво подобряване:
Предотвратяване на замърсяването от производството чрез намаляване на отпадъците и разработване на нови технологии за рециклиране на рециклиране и повторно използване на природните ресурси
Намаляване на въздействие върху околната среда:
Приемане на нови стратегии за намаляване на замърсяването, за да се намали въздействието върху околната среда
история
    3Разследване