Profiil
Quality policy
Järgima ISO 9001 Kvaliteedipoliitika
Järgima IS0 14001 Keskkonnakaitsepoliitika
 
Keskkonnapoliitika
Vasta keskkonna Seadused ja määrused:
Jälgige asjakohases keskkonnas õigusnormidele ja avatud takistusteta suhtluskanalid ümbrust.
Ringlussevõtu ja paljundamine:
Avaldada tootmise efektiivsuse meie firma ja suurendada ringlussevõtu ja korduvkasutamise loodusvarade
Jätkusuutliku parandamise:
Põhjustatud merereostuse vältimiseks tootmine, vähendades jäätmeid ja töötada välja uusi ringlussevõtu tehnoloogiate ringlussevõtu ja korduvkasutamise loodusvarade
Vähendades mõju keskkonnale:
Võtta vastu uued strateegiad reostuse vähendamist, et vähendada keskkonnamõju
Ajalugu
    3Päring