Профил
Quality policy
Следити ИСО 9001. Политика квалитета
Следити ИС0 14001 Политика заштите животне средине
 
Политика заштите животне средине
У складу са Животна средина Закони и прописи:
Посматрајте релевантних закона и прописа окружењу и отворени канали комуникације неометано на околину.
Рециклажа и репродукције:
Врши ефикасности производње наше компаније и повећања рециклаже и поновног коришћења природних ресурса
Одрживо побољшање:
Спречавање загађења од производње смањењем отпада и развијају нове технологије за рециклирање рециклаже и поновне употребе природних ресурса
Смањење утицаја на животну средину:
Усвоје нове стратегије о смањењу загађења да се смањи утицај на животну средину
Историја
    3Упит