โลกที่ดีที่สุดไฟฟ้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ปี, ISO ที่ 9001 / ISO 14001 โรงงานที่ผ่านการรับรองในเอเชีย, หัวหน้าของผู้ผลิตตัวเก็บประจุ การตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วโลกและการประเมินผลในระดับสูงที่ได้รับของลูกค้า เชี่ยวชาญในการผลิตของมอเตอร์โลหะที่ใช้ PE และ PP ภาพยนตร์ AC มอเตอร์ตัวเก็บประจุเริ่มต้นและ capacitors electrolytic