รายละเอียด บริษัท
認證資料
รับรอง ความปลอดภัย ชั้น แม็กซ์ ชั่วคราว ชุด ปริมาตร พิสัย แรงดันไฟฟ้า พิสัย แบบ ชนิด ใบอนุญาต เลขที่
VDE HSFPU P0 C 70 MK 1uF ~ 40uF 150Vac ~ 300VAC BM, BT, BL, RE ... VDE: 104897
CB: DE1-6355
VDE HSFPU P0 C 70 MK 1uF ~ 5UF 350Vac ~ 400Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 104896
CB: DE1-6354
VDE GPFPU P0 C 85 MK 0.1uF ~ 40uF 150Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 116769
CB: DE1-32461
VDE GPFNT P0 B 85 MK 0.1uF ~ 40uF 150Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 116769
CB: DE1-34021
VDE HPFMS P0 85 MK 0.5uF ~ 5UF 400Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 40008138
VDE HMFMS P0 100 MK 0.5uF ~ 16uF 150Vac ~ 400Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 40023787
CB: DE1-39113
VDE HSFPU P0 C 70 MKP 1 + 1uF ~ 12 + 12uF 150Vac ~ 300VAC BM, BT, BL, RE ... VDE: 104893
CB: DE1-6352
VDE GPFMS P0 85 MK 0.3 + 0.3 ~ 9 + 9UF 150Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 40019985
CB: DE1-38526
VDE HSFPU P2 C 70 RU 3uF ~ 50uF 150Vac ~ 450Vac โฟโต้ BM, BT, RE ... VDE: 94,696
VDE GPFNT P2 B 85 CP 0.5uF ~ 70uF 150Vac ~ 450Vac โฟโต้ VDE: 40019357
CB: DE1-36130
VDE GPFPU S3 C 85 CP 0.5uF ~ 10uF 150Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 40001022
CB: DE1-34259
VDE GPFNT S3 B 85 CP 0.5uF ~ 20uF 150Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... VDE: 40040804
CB: DE1-54635
IMQ HSFPU P0 C 70 MK 1uF ~ 5UF 350Vac ~ 400Vac BM, BT, BL, RE ... IMQ: V2791
IMQ GPFNT P0 B 85 MK 0.5uF ~ 10uF 350Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... IMQ: V4750
IMQ HMFNT P0 B 100 MKR 1.5uF ~ 3uF 400Vac BM, BT, BL, RE ... IMQ: V4721
CB: IT -1942
CQC GPFNT P0 B 85 MK 0.5uF ~ 40uF 400Vac BM, BT, BL, RE ... CQC 07002021362
CQC HMFMS P0 100 MK 0.5uF ~ 16uF 400Vac BM, BT, BL, RE ... CQC 09002040210
CQC GPFNT P0 B 85 MK 0.1uF ~ 22uF 450Vac BM, BT, BL, RE ... CQC 11002061114
CQC GPFNT P2 B 85 CP 0.5uF ~ 20uF 400Vac ~ 450Vac BM, BT, BL, RE ... CQC


 
ISO9001 ใบรับรอง   ISO14001 ใบรับรอง
เรียกดูบันทึก
    3รายการสอบถาม