Seika Electric Co., Ltd.

We, Seika Electric Co., Ltd, neither have any production / OEM factory in China ; nor have produced any capacitor marked with “Thailand Standard”. Recently we have found many copies of our “SK” trademark motor running capacitors which are come from China.

Liên hệ

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.
Contact Us

Bằng cách gửi thông tin liên hệ của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với dữ liệu xử lý của chúng tôi theo Chính sách bảo mật và cookie.